Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Łaziska Górne

Stan zobowiązań i płatności.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych o stanie Twoich zobowiązań podatkowych lub też zapłacić za nie, to wejdź na zakładkę Twoje dane i zaloguj się do systemu. 


Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe.

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji lub informacji podatkowej, to mogą to Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajdują się odnośniki do elektronicznych formularzy, które można złożyć za pośrednictwem ePUAP do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Deklaracje i informacje, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2070).