Informacje publiczne

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to serwis WWW służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Do tworzenia i udostępniania serwisów BIP zobowiązane są wszystkie podmioty wykonujące zadania publiczne. 

Na stronie BIP znajdują się informacje publiczne dotyczące danego podmiotu, w tym m.in.:

  • status prawny lub formę prawna;
  • przedmiot działania i kompetencje;
  • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje;
  • majątek, którym dysponuje;
  • tryb działania;
  • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw;
  • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Informacja na stronach BIP udostępniana jest głównie w formie dokumentów elektronicznych. 

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, to kliknij w odnośnik poniżej.