Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Łaziska Górne

Stan zobowiązań i płatności

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych o stanie zobowiązań związanych z wywozem odpadów lub też zapłacić za nie należy przejść do zakładki Twoje dane i zalogować się do systemu.

Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej znajduje się odnośnik do elektronicznego formularza deklaracji, które zostały udostępnione przez Gminę. Deklaracja musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym  profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).