Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Łaziska Górne

W strefie usług elektronicznych można uzyskać:

  • Dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób fizycznych i prawnych, które reprezentujesz - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia. 
  • Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu.
  • Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.


Rejestracja:

  • Dostęp do danych o zobowiązaniach podatkowych i opłatach jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
  • Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
  • Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż wniosek o założenie konta w systemie eUrząd (przycisk "Zakładanie konta" w sekcji Twoje dane). W przypadku, gdy Twoje dane identyfikacyjne (PESEL) pozyskane z platformy ePUAP będą zgodne z danymi znajdującymi się w systemach Urzędu, Twoje konto w systemie eUrząd zostanie z nimi powiązane, a dane (w zakresie podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostaną w nim udostępnione w ciągu 3 dni roboczych.  
  • Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj .

Więcej informacji o strefie usług elektronicznych (platformie eUrząd) uzyskasz wybierając opcję Pomoc z menu.