Rejestracja

Zakładanie konta

Użytkowniku, aby założyć konto w portalu eUrząd i tym samym uzyskać dostęp do danych finansowych, które na Twój temat gromadzi Urząd oraz możliwości zapłaty podatków i opłat  należy: 

Zalogować się za pomocą konta na login.gov.pl i postępować dalej zgodnie z instrukcjami

W przypadku, gdy Twoje dane identyfikacyjne (PESEL) pozyskane z platformy ePUAP będą zgodne z danymi znajdującymi się w systemach Urzędu, Twoje konto w systemie eUrząd zostanie z nimi powiązane, a dane (w zakresie podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostaną w nim udostępnione w ciągu 3 dni roboczych.